หน้าหลัก
 หน้าเว็บมหาวิทยาลัย
 หน้าเว็บทะเบียน
 หน้าเว็บระบบบริการการศึกษา
 
 

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา 3/2557
ภาคการศึกษาที่ 3/2557
วิทยาเขต : สุราษฎร์ธานี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 3/2557 วันที่ 17/04/2558 ดูรายละเอียด
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. ทุกรุ่น ประจำปีการศึกษา 3/2557
 วันที่ 17/04/2558
ดูรายละเอียด
ปฏิทินวิชาการนักศึกษา 2/2557
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
วิทยาเขต : สุราษฎร์ธานี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557 วันที่ 30/10/2557 ดูรายละเอียด
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. (รุ่น 13 ,14,15 และนักศึกษาตกค้าง) ประจำปีการศึกษา 2/2557
 วันที่ 05/11/2557
ดูรายละเอียด
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. (นักศึกษาใหม่ที่เข้าปีการศึกษา 2556 และ 2557) ประจำปีการศึกษา 2/2557
 วันที่ 05/11/2557
ดูรายละเอียด
ปฏิทินวิชาการนักศึกษา 1/2557
ภาคการศึกษาที่ 1/2557
วิทยาเขต : สุราษฎร์ธานี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2557 วันที่ 09/06/2557 ดูรายละเอียด
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. (รุ่น 13 ,14,15 และนักศึกษาตกค้าง) ประจำปีการศึกษา 1/2557
 วันที่ 11/07/2557
ดูรายละเอียด
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. (รุ่น 16 และนักศึกษาใหม่ รุ่น 17) ประจำปีการศึกษา 1/2557
 วันที่ 11/07/2557
ดูรายละเอียด
   
 
    ผู้พัฒนาเว็บไซต์ : นายนิเวศน์ แซ่โค้ว กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน