หน้าหลัก
 หน้าเว็บมหาวิทยาลัย
 หน้าเว็บทะเบียน
 หน้าเว็บระบบบริการการศึกษา
 
 

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา 2/2559
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
วิทยาเขต : สุราษฎร์ธานี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2559  วันที่ 29/11/2559 ดูรายละเอียด
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2559
 วันที่ 29/11/2559
ดูรายละเอียด
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. ศูนย์บริการการศึกษา อำเภอเกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2/2559
 วันที่ 29/11/2559
ดูรายละเอียด
ปฏิทินวิชาการนักศึกษา 1/2559
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
วิทยาเขต : สุราษฎร์ธานี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ใหม่ วันที่ 26/07/2559 ดูรายละเอียด
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2559
 วันที่ 27/07/2559
ดูรายละเอียด
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. ศูนย์บริการการศึกษา อำเภอเกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 1/2559
 วันที่ 27/07/2559
ดูรายละเอียด
   ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา 1/2559
 วันที่ 27/07/2559
ดูรายละเอียด
   
 
    ผู้พัฒนาเว็บไซต์ : นายนิเวศน์ แซ่โค้ว กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน